ЗДО «Вишенька» с. Розвадів

 

http://rozvadu.com

Сторінка батьків

 

 

                        ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ БАТЬКІВ

                 

 "Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі".
(Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі -батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі- дошкільний заклад)
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:

вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти

та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

на пільги на харчування;

вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

приймати участь у заходах дошкільного закладу;

брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

3.Обов’язки батьків.
3.1.Батьки зобов’язані:

виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

виконувати режим дня дошкільного закладу;

приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

стежити за реальним станом здоров’я дитини;

не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;

діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

не забирати дітей в нетверезому стані;

дотримуватись правил дорожнього руху;

бути прикладом для своїх дітей;

своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

відвідувати батьківські збори;

виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

Корисні посилання для батьків:

http://www.epochtimes.com.ua/life/family/vykhovannya-doshkilnyat-110452.html

 

https://dytpsyholog.com/2016/04/03/