ЗДО «Вишенька» с. Розвадів

 

http://rozvadu.com

Методична робота

Методичну роботу в ЗДО “Вишенька”   здійснює вихователь – Гнатів Олександра Романівна, яка разом із завідувачкою Бутковською Марією Василівною слідкує:


- за створенням науково – методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; 
- організацією системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників; 
- впровадженням в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду; 
- вивченням стану організації освітньо – виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності; 
- вивченням рівня знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів; 
- організацією освітньо – виховного процесу, інформаційно - просвітницької роботи серед батьків вихованців з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

 

 

Етика для працівників дошкільного закладу


-Праця в дошкільному закладі вимагає особливої поведінки.· 
-Відданість справі, любов до дітей. 
-Інтелігентні стосунки між колегами: взаємоповага, увічли­вість, витримка, чуйність, співчуття.
-Мати достоїнства, гордо носити звання педагога — це має вияв­лятися у приязних стосунках між колегами, у поведінці, пова­зі одне до одного. 
-Педагогічний такт має виявлятися у вимогливості, насамперед до самого себе, справедливості, витриманості, відчутті поряд із собою іншої людини, чуйності (показники професійної май­стерності). Людина все це має відчувати серцем, адже навчити­ся цього важко, тому частіше слід прислухатися до свого сер­ця, до своєї совісті. Необхідно бути справедливими і чесними у всьому: роботі, стосунках, адже справедливість — це регуля­тор моральних взаємин. 
-Педагогам довірили найдорожче — дітей, вони мають усвідом­лювати це.